Muziek Centraal

De orgels

Hoofdorgel

In 1831 bouwde de orgelmaker F.A. Naber uit Deventer een orgel voor de Jacobskerk in Winterswijk.
Dit instrument had toen 25 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, onderpositief en pedaal.
De firma Steenkuyl uit Amsterdam heeft het orgel in 1911 geheel omgebouwd.
Windladen, klavieren, mechaniek alsmede enig pijpwerk van Naber werd vervangen; de tractuur werd pneumatisch.
Nadat de kerk eind jaren '60 was gerestaureerd, werd besloten een nieuw orgel te laten vervaardigen met gebruikmaking van materiaal van het oude orgel.
Deze opdracht werd verleend aan de firma Metzler uit Zwitserland, onder advies van Klaas Bolt.
De kas werd ingericht als Hoofdwerk-Rugwerk-Pedaal (in plaats van Hoofdwerk-Onderpositief-Pedaal met zijkantbespeling).
De oorspronkelijke mahonierode kleur werd weer aangebracht. De oude windvoorziening en enkele registers werden opnieuw gebruikt.
De dispositie van het Naber uit 1831 werd deels als uitgangpunt gehanteerd.
De intonatie en temperatuur was evenwel gebaseerd op het Noord-Duitse barokke klankconcept.

Dispositie:
Hoofdwerk Rugwerk Pedaal
Bourdon 16' * Gedekt 8' * Subbas 16' *
Prestant 8' ** Prestant 4' ** Prestant 8' **
Holpijp 8' * Roerfluit 4' Roerquint 6'
Octaaf 4' * Octaaf 2' * Octaaf 4'
Spitsluit 4' Gemshoorn 2' Bazuin 16' **
Octaaf 4' * Octaaf 2' * Octaaf 4'
Quint 3' * Scherp IV Trompet 8'
Octaaf 2' * Cornet IV (discant)  
Terts 1 3/5 Dulciaan  
Mixtuur IV-VI **   * = Naber
Trompet 8'   ** = deels Naber

Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-d'
Tremulant Rugwerk
Manuaalkoppel Bas/Discant
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-RW
Stemming: Werckmeister III

Koororgel
Het koororgel werd in 1972 opgeleverd door de firma Metzler.
Dispositie:
Gedekt 8'
Prestant 4'
Fluit 4'
Octaaf 2'
Quint 1 1/3
Manuaalomvang: C-d'''
Stemming: Werckmeister III

Kistorgel
Ook staat er in de Jacobskerk een prachtig kistorgel.
De bouw van dit juweeltje is door de voormalig gereformeerde, maar nu protestantse Zonnebrinkkerk gefinancierd.
Het orgel is gebouwd door Butter en heeft een houten 8' en 4'.

© Muziek Centraal, 2016